Krimpen aan den IJssel,
01
december
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Panel-discussie Liever Thuis geeft heldere inzichten

Door een betere volksgezondheid en een toegenomen levensverwachting vergrijst Nederland en stijgen de uitgaven voor gezondheidszorg. De veranderingen die ingezet zijn om de zorg op termijn betaalbaar te houden, houden o.a. in dat men minder snel wordt opgenomen in verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dit heeft weer tot gevolg dat het aantal thuiswonende 65-plussers in Nederland zal toenemen. Ouderen krijgen noodgedwongen meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van hun eigen zorg en ondersteuning.

ThyssenKrupp Encasa heeft in samenwerking met belangenbehartiger voor senioren ANBO, de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis! en Etac onderzocht hoe groot de kennis is over de veranderende regelgeving en de gevolgen daarvan. De onderzoekster heeft maar liefst 11.215 antwoorden verwerkt.

Belangrijkste uitkomsten:

  • Minder dan 30% op hoogte van veranderingen

Nog geen 30% van de respondenten weet wat de veranderingen in de wetgeving over langdurige zorg betekenen voor de eigen thuissituatie. Ruim 60% van de ouderen in Nederland wil beter inzicht in de mogelijkheden en voorzieningen om langer thuis te kunnen wonen.

  • Met hoger inkomen meer kans op benodigde zorg

Mensen met een hoger inkomen hebben meer kans om de benodigde zorg te ontvangen dan mensen met een lager inkomen. Een deel van benodigde medische hulpmiddelen en diensten wordt namelijk niet langer vergoed door de ziektekostenverzekering.

  • Eigen woning geschikter dan zorginstelling

Senioren zijn er niet per definitie op tegen om langer thuis te wonen. Driekwart geeft aan tevreden te zijn over de huidige woonsituatie. Ongeveer tweederde van de ondervraagden twijfelt wel of de woning op hogere leeftijd nog passend zal zijn.Senioren met een eigen woning vinden die geschikter om te blijven wonen op hoge leeftijd dan mensen die in een huurwoning of in een zorginstelling wonen.

  • Zelf bijbetalen? Prima

Veel senioren zijn bereid extra te betalen voor ondersteuning, aanpassingen en technologie om langer thuis te kunnen wonen. Zo wil ruim de helft extra betalen voor huishoudelijke hulp, terwijl 40% bereid is mobiliteitsoplossingen, maaltijdservice, domoticatoepassingen en thuiszorg gedeeltelijk zelf te bekostigen

Paneldiscussie

De resultaten van het onderzoek en de stand van zaken in de zorg werden door een panel van specialisten besproken tijdens de Liever Thuis-beurs in Eindhoven. De verschillende invalshoeken en achtergronden van de deelnemers leverden interessante discussies op.

Waar iedereen het over eens was, was het feit dat de huidige zorgsituatie verre van optimaal is. Maar men was het er ook over eens dat alle verantwoordelijken voor de zorg, van beleidsmakers van de overheid tot bestuurders en verplegers van zorginstellingen en mantelzorgers, hard werken om de senior optimaal te bedienen. Dat het vaak met horten en stoten gaat, is volgens de deelnemers begrijpelijk.

‘De mens’ stond in veel besproken onderwerpen centraal, en die mens krijgt veel meer eigen verantwoordelijk dan hij vroeger had. Wet- en regelgeving zijn volgens de panelleden onmisbaar, maar deze moet wel getoetst worden aan de menselijke maat. Te restrictief of betuttelend werkt niet, bij de nieuwe verantwoordelijkheid hoort ook de mogelijkheid tot het toepassen van eigen inzichten, en vergrote individuele armslag.

Het sociale netwerk wordt steeds belangrijker, beaamden de deelnemers. Dat er nog veel communicatief werk aan de winkel is om alle betrokkenen hiervan te doordringen, was een gegeven waar alle deelnemers het over eens waren.