Arnhem,
23
juli
2014
|
00:00
Europe/Amsterdam

Veel respons onder vijftigplussers op onderzoek naar langer zelfstandig thuis wonen

Dat de discussie over langer thuis wonen van ouderen de huidige vijftigplussers niet onberoerd laat, bewijst de massale deelname van meer dan 11.000 ouderen aan een onderzoek naar hun toekomstige zorgbehoefte en woonwensen. De uitkomsten van het onderzoek, die meteen na de zomer worden gepresenteerd, kunnen overheden, zorgaanbieders, woningbouwverenigingen en toeleveranciers helpen bij het inspelen op de veranderende vraag. Het onderzoek is een initiatief van ThyssenKrupp Encasa in samenwerking met ouderenbond ANBO, de afdeling Health Evidence van de Radboud Universiteit Nijmegen, Liever Thuis!Etac en Wisse Kommunikatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Natasja Snijders, masterstudente Health Technology Assessment aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nederland telt steeds meer ouderen, die gemiddeld steeds langer leven. Het aantal 65-plussers in Nederland zal stijgen van 2,4 miljoen in 2010 naar 4,5 miljoen in 2040. De vergrijzing van de bevolking heeft grote gevolgen voor de uitgaven in de Nederlandse gezondheidszorg. Om de zorg aan ouderen betaalbaar te houden, wordt het Nederlandse zorgstelsel de komende jaren ingrijpend hervormd, vooral op het gebied van de langdurige zorg. De overheid neemt noodgedwongen maatregelen waardoor oudere mensen langer thuis zullen blijven wonen.

Thuis wonen
Deze verandering zal leiden tot een afname in het aantal opnames in verpleeg- en verzorgingstehuizen en tot een toename van het aantal thuiswonende 65-plussers in Nederland. Daardoor krijgen ouderen meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van eigen zorg, voor aanpassingen aan de woning en het regelen van medische hulpmiddelen en ondersteuning.

Om dit proces in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat vijftigplussers - ook als ze die zorg nog  niet nodig hebben omdat ze actief en fit zijn - zich bewust worden van de mogelijkheden op dit gebied. Doel van het onderzoek is de kennis over de veranderende regelgeving en de gevolgen daarvan in kaart te brengen en een indruk te krijgen van de manieren waarop ouderen zich in de komende jaren op de zorgmarkt zullen oriënteren. Met deze gegevens kunnen gemeenten, belangenorganisaties, commerciële partijen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen hun voorzieningen en diensten beter op de wensen en behoeften van ouderen afstemmen.

De online vragenlijst is inmiddels gesloten en heeft ruim 11.000 respondenten opgeleverd. De resultaten worden kort na de zomer gepresenteerd. ANBO-directeur Liane den Haan is zeer enthousiast over de opzet van het onderzoek en de voorlopige resultaten: “De overweldigende respons laat duidelijk  zien dat dit onderwerp echt leeft bij de Nederlandse vijftigplusser. Een snelle en zeer ruwe inventarisatie van de antwoorden laat bovendien zien dat men het erg belangrijk vindt inzicht te krijgen in de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen. Daar ben ik blij om, want dit is een onderwerp waar iedereen in de toekomst mee te maken krijgt.”

Voor meer informatie over het onderzoek of over de verschillende partners kunt u contact opnemen met Wisse Kommunikatie, telefoon: 026-4431523 of per e-mail serge.beckers@wisse-worldcom.nl.

Mocht u t.z.t. de uitkomsten van het onderzoek willen ontvangen kunt u zich aanmelden via info@wisse-worldcom.nl. Wij sturen u dan een digitale versie van het onderzoeksrapport.